Novinky

Žádné novinky nejsou k dispozici.

Dokumenty

Odkazy

O společnosti

Statky Potštát, a.s. hospodaří od roku 1993 na cca 1900 ha zemědělské půdy v 9 katastrech kolem města Potštát. V nadmořské výšce od 550 do 620 m v Oderských vrších na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje provozuje společnost klasickou zemědělskou výrobu.

Rostlinná výroba je zaměřena především na pěstování sladovnického ječmene, potravinářského žita, množitelského ovsa a také řepky a pelušky. Trvalé travní porosty slouží k zabezpečení živočišné výroby – k pastvě masného skotu, zajištění krmení na zimu a tím i k přirozené údržbě zdejší bohatě rekreačně využívané krajiny. K tomuto naše společnost dlouhodobě přispívá šetrným způsobem hospodaření. Tento přístup chceme i nadále rozvíjet.

Informace o společnosti

názevStatky Potštát, a.s.
sídlo firmyPotštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62
korespondenční adresaPotštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62

ičo47672447
dičCZ47672447, plátce DPH

datum zápisu4. ledna 1993
spisová značkaB 559 vedená u Krajského soudu v Ostravě
základní kapitál23 300 000,- Kč

telefon+420 581 624 278
e-mailinfo@statkypotstat.cz
webwww.statkypotstat.cz
datová schránkac98gfm4